Category: TIN TỨC

Cách làm bao cát đấm bốc tại nhà

Cách làm bao cát đấm bốc tại nhà

2. Chuẩn bị ruột cho bao cát. Ruột để nhồi bao cát đấm bốc sẽ quyết định đến độ cứng (độ êm khi đấm) và trọng lượng của bao. Nếu mới tập đấm thì bạn …